Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Naulakatu 2
33100 Tampere

www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Suurin omistaja on Tampereen kaupunki. Yhtiö on perustettu vuonna 1994.

Yhtiön 11 600 km² toimialueella asuu noin 415 000 asukasta ja alueella toimii 27 000 yritystä. Pirkanmaan Jätehuolto huolehtii jätelain mukaisista jätehuoltotehtävistä omistajakuntiensa alueella. Yhtiö vastaa lähinnä asumisessa syntyvästä ja siihen rinnastettavasta jätteestä. Yhtiö järjestää jätteiden keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja loppusijoituksen sekä vastaa jäteneuvonnasta ja jätehuollon yleisestä kehittämisestä. Jäteneuvonnan tueksi tuotetaan tiedotus- ja neuvonta materiaalia sekä ylläpidetään kirpputoria verkkosivuilla. Lisäksi yhtiö osallistuu EU:n LIFE-ohjelman projekteihin ja on Eurocities Waste Policy Groupin jäsen sekä tekee yhteistyötä Municipal Waste Europen ja ARC+:n kanssa.

Pirkanmaan Jätehuollon osakaskunnat aloittivat yhteisen toiminnallisen jätestrategian kehittämisen vuonna 2001. Osakaskuntien edustajat muodostivat neuvottelukunnan jätestrategian toimeenpanemiseksi. Neuvottelukunta on seurannut strategian toteutusta vuosittain. Jätestrategian neuvottelukunta osallistui myös ympäristöhallinnon laatiman alueellisen jätesuunnitelman valmisteluun. Teemaseminaareja järjestetään vuosittain.

Pirkanmaan Jätehuolto tuo jätteen synnyn ehkäisyhankkeeseen suomalaista näkökulmaa (mm. pakkaussektori). Yhtiö osallistuu erityisesti viestintään (lehdistötiedotteiden tekeminen, jätteensynnyn ehkäisyyn liittyvän yleisöseminaarin järjestäminen, projektin viestintäpäällikön avustaminen mm. verkkosivujen ja tiedotteiden tekemisessä). Yhtiö osallistuu hyvien jätteen synnyn ehkäisykäytäntöjen ja mittareiden sekä verkkotyökalun kehittämiseen sekä yhden tai useamman uuden hyvän käytännön siirtämiseen Suomen olosuhteisiin. Verkkotyökalun avulla paikalliset toimijat voivat arvioida jätteen synnyn ehkäisytoimien tehokkuutta.