Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judetului Ilfov

Serviciul Public de Cooperare Interna si International
Strada Gheoghe Manu nr. 18
Sector 1, 010446
Bucureşti
www.spcilfov.ro

Cu o populaţie de 283.409 de locuitori (doar puţin sub jumătate dintre aceştia reprezentând populaţia urbană) şi acoperind o suprafaţă de 1.583 km², Judeţul Ilfov este situat în partea de sud a României, în Câmpia Română, înconjurând capitala Bucureşti.
Judetul Ilfov include 106 localitati, astfel: 8 oraşe, 32 comune si 66 sate apartinatoare.

Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judetului Ilfov (S.P.C.I.I. ILFOV) este fost înfiinţat pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor, avand responsabilităţi legate de iniţierea şi managementul proiectelor europene. S.P.C.I.I. ILFOV este implicat în dezvoltarea de strategii referitoare la managementul integrat al deşeurilor conform "Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor" (PJGD), în numele Consiliului Judeţean Ilfov. Acest plan este o strategie a judeţului Ilfov legată de acţiunile întreprinse în domeniul deşeurilor solide, menajere/industriale. S.P.C.I.I. ILFOV a dezvoltat de asemenea, în numele Consiliului Judeţean Ilfov, un "Studiu de Oportunitate" pentru crearea unei instituţii judeţene care să acţioneze ca autoritate de monitorizare în domeniul deşeurilor solide.

Judeţul Ilfov prin SPCII Ilfov aduce in cadrul parteneriatului Pre-waste experienţa sa, acesta oferindu-le un alt context specific în domeniul gestionării deşeurilor (cel românesc). Judeţul Ilfov prin SPCII Ilfov va fi implicat, în particular, în activităţi de comunicare (publicarea de comunicate de presă, organizarea unei conferinţe de presă şi a unor evenimente locale/naţionale privind prevenirea deşeurilor, precum şi in acordarea de suport managerului pe probleme de comunicare în îndeplinirea sarcinilor sale, precum administrarea paginii web sau a newsletter-ului).De asemenea Judetul Ilfov prin SPCII Ilfov va fi implicat in activitati de identificare de bune practici şi indicatori, de implementare a unor bune practici pe teritoriul său şi de întocmire studii de fezabilitate. Judeţul Ilfov prin SPCII Ilfov va participa de asemenea si la realizarea unei metodologii comune pentru a ajuta autorităţile locale în implementarea unei preveniri eficiente a deşeurilor, participând totodată şi la elaborarea instrumentului web pentru monitorizarea eficienţei politicilor de prevenire a deşeurilor, instrument ce are la bază o serie de indicatori.  

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov